آخرین اخبار

آمارنهایی داوطلبان ششمین دوره شورای اسلامی در شهرستان دورود

آمارنهایی داوطلبان ششمین دوره شورای اسلامی در شهرستان دورود

۱۴ فروردين ۱۴۰۰

🔸تعداد کل ثبت نام شدگاندورود : ۱۰۰ نفرسیلاخور : ۶ نفر🔸تعداد ثبت نام کنندگان حضوری: ۸۷ نفر🔸تعداد ثبت نام کنندگان غیر حضوری: ۱۹ نفر🔸جنسیتمرد : ۸۸ نفرزن : ۱۸ نفر🔸مدرک تحصیلیدکترا : ۱ نفرفوق لیسانس : ۳۷ نفرلیسانس : ۶۶...